Logowanie

Rejestracja

Dodawanie zawartości

...

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Propozycje modlitw codziennych - CODZIENNY PACIERZ

Pacierz

Pacierz jest to zbiór modlitw. Obejmuje on takie modlitwy jak: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dziesięć przykazań, Aniele Boży + polecane modlitwy dodatkowe.
Modlitwy te powinien znać każdy chrześcijanin. Pacierz może być odmawiany jako modlitwa poranna oraz wieczorna.
 

Jak się modlić?

Modlitwa wieczorna ma na celu podziękować Bogu za miniony dzień, za dary którymi nas obdarował. Modlitwa poranna to niejako nasza prośba o pomyślność w nadchodzącym dniu.

Bóg nie patrzy na to, ile razy modlitwa jest odmówiona oraz jak długo trwała, ale czy modlitwa była szczera, czy modlący się był sercem blisko Boga, Modlitwę powinno wypowiadać się w tonie proszącym lub dziękującym, z pokorą i bez pychy.

Dobrym zwyczajem jest najpierw zmówić Pacierz, a po pacierzu poświęcić chwilkę na osobistą rozmowę z Bogiem.

Modlitwy dodatkowe :

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i
prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się
Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko
czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś
wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko
Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i
Twoim. Amen.


Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię
pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a
zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i
strzeżcie nas. Amen.


W IMIĘ BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO, OJCA +, SYNA + I DUCHA + ŚWIĘTEGO, UCHODŹCIE
DUCHY ZŁE Z TEGO MIEJSCA, ABYŚCIE NIE WIDZIAŁY, NIE SŁYSZAŁY, NIE UJAWNIAŁY, NIE NISZCZYŁY,
NIE PRZEŚLADOWAŁY, NIE WPROWADZAŁY ZAMIESZANIA DO NASZEJ PRACY I PLANÓW. NASZ BÓG JEST
WASZYM PANEM I ROZKAZUJE WAM, IDŹCIE PRECZ I NIE WRACAJCIE TU WIĘCEJ. AMEN. MOCĄ TWOJĄ
PANIE BOŻE, UCZYŃ NAS NIEWIDZIALNYMI DLA NASZYCH WROGÓW.


ŚWIĘTY JÓZEFIE, TWOJA MOC ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE NASZE SPRAWY. TY UMIESZ UCZYNIĆ
MOŻLIWYM TO, CO WYDAJE SIĘ BYĆ NIEMOŻLIWE. SPÓJRZ Z OJCOWSKĄ MIŁOŚCIĄ NA WSZYSTKIE MOJE
POTRZEBY DUSZY I CIAŁA. UDZIEL MI ŁASKI (TU WYMIEŃ INTENCJĘ), O KTÓRĄ CIĘ PROSZĘ Z UFNOŚCIĄ.
AMEN.


Modlitwa św.Augustyna
Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie
utracił.
Modlitwa bł. s. Mariam – „Małej Arabki”
O Duchu Święty, źródło pokoju i światłości, przyjdź mnie oświecić.
Jestem głodny – przyjdź mnie nakarmić.
Jestem spragniony – przyjdź mnie orzeźwić.
Jestem ślepy – pozwól abym przejrzał.
Jestem słaby – przyjdź mnie umocnić.
Jestem biedny – przyjdź mnie ubogacić.
Jestem nieoświecony – przyjdź i daj mi poznać Jezusa.
Przyjdź, mój Pocieszycielu! Przyjdź, moja radości! Przyjdź, moja światłości! Przyjdź, moja mocy!
Przyjdź, Dawco pokoju! Duchu Święty, powierzam się Tobie.

"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo1 będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 'Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!' Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień"
Mt 6, 5-15.

Inni czytali również