Logowanie

Rejestracja

Dodawanie zawartości

...

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Regina Germaniae - Orędzie Matki Bożej

21 listopada 2013*
Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Matka Boża: † W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Pozdrawiam was wszystkie, moje drogie niemieckie dzieci,
z głębi Mojego Niepokalanego Serca. Z polecenia Bożego
niosę wam słowa pełne nadziei, by was umocnić w waszym
dążeniu i wysiłkach dla wypełnienia Woli Bożej wobec
waszej ojczyzny.

Ojciec Przedwieczny w Swoim Planie ratunku narodów
chce uratować Niemcy za sprawą Mojego Niepokalanego
Serca — gdyż została mi powierzona ostateczna walka ze Smokiem.
Moje Serce zatryumfuje także w Niemczech i dlatego
tak bardzo pragnę, aby Moje niemieckie dzieci wzywały
mnie jako Regina Germaniae i czciły mnie pod tym
tytułem.
Smok rozciągnął swą moc nad całym światem i nad
wszystkimi ludami. Moje dzieci podążają za bestią, a odrzucenie
Boga, głód sensacji, złość i kłamstwo stały się bronią
diabła, za pomocą której zaciemnia on obraz prawdy.
Wymazywanie Boga z pamięci, obojętność wobec Niego
lub obrażanie Go narastają z każdym dniem, stając się
otwartym buntem przeciw Niemu, przeciw Jego porządkowi
i harmonii. Ta strategia szatana nie omija żadnego
mieszkańca ziemi.
Moje kochane niemieckie dzieci, zapowiedziany Triumf
Mojego Niepokalanego Serca niesie ludziom nadzieję, o ile
uczynią wszystko, o co ich proszę. Powtarzam wam: nie
obrażajcie już więcej Boga i pokutujcie za wasze grzechy!
To jest moje dzisiejsze wezwanie dla całej ludzkości. To jest
też moje wezwanie dla moich niemieckich dzieci. Mój Boski
Syn, w Swojej dobroci i opatrzności, obdarowuje was łaską
Swego nieskończonego Miłosierdzia. Posyła mnie, abym
dodała wam otuchy i przyniosła plan ratunku dla Niemiec.
Ze względu na przywileje, które zostały mi udzielone z Tronu
Trójcy Przenajświętszej, ofiarowuję wam swą macierzyńską
pomoc i swe prowadzenie — o ile wezwiecie mnie jako
waszą Królową.

Jeśli uznacie mnie za Królową i publicznie, pod
tym tytułem będziecie wzywać mojej pomocy – Mój Syn
niczego wam nie odmówi.
Życzenie Ojca Niebieskiego, a także moje macierzyńskie
pragnienie, powinny rozpalić wasze serca płomieniem
i umocnić waszą nadzieję. Nic nie jest w tej chwili ważniejsze,
niż ratowanie dusz! Lecz, aby dusze mogły być ocalone,
wymaga to prawdziwego nawrócenia. Plan ratunku Boga
zawiera w sobie przywrócenie dawnego Bożego porządku
rzeczy: aby wśród ludów i narodów, ponownie zbudować
na fundamencie Chrystusa społeczeństwa chrześcijańskie.
Można to osiągnąć tylko przez Mojego Syna — dlatego
przychodzę, przypominając wam moje słowa: „Uczyńcie
wszystko, cokolwiek Mój Syn wam powie”. A właśnie
On pragnie, aby Moje Niepokalane Serce przekazywało
wam łaski, których potrzebujecie i abym swoim przyjściem
uprzedziła objawienie się Jego królewskiej Chwały. Skoro
publicznie grzeszycie, to również publicznie powinniście
zadośćuczynić za wasze grzechy.
Moje drogie Niemcy: powróćcie do swych chrześcijańskich
korzeni i bądźcie jedni w wierze! Pojednajcie się z Moim
Boskim Synem! Kościół Mojego Syna w waszej ojczyźnie
potrzebuje modlitw — zwłaszcza waszych, moi synowie
biskupi i kapłani, którzy często traktujecie prawdziwą wiarę
na poziomie lekcji religii.
Moje dzieci, zaufajcie mi! Dajcie się prowadzić Mojemu
Niepokalanemu Sercu. Wzywajcie mnie jako waszą Królową,
a zobaczycie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego! Gdy przyj171
miecie mnie i będziecie wzywać jako waszą Królową, obiecuję
wam moją szczególną macierzyńską pomoc. Przypomnijcie
sobie słowa z Apokalipsy — że Smok stanął przed Niewiastą
— które znaczą też, że w przewrotny sposób przedostał
się do wnętrza Świątyni i chce pożreć wszystko, co należy do
Boga. Kiedy świat staje się coraz bardziej ziemski[1], to zarażenie
przenosi się również na dzieci Kościoła i narody. Dlatego
Bóg posyła mnie do narodów jako królewską Pogromczynię
wszystkich herezji: abym wsparła Kościół i poszczególne
narody w walce przeciwko szatanowi. Jako Królowa jestem
też bojowniczką o Królestwo Chrystusa. Jako Królowa, jako
Regina Germaniae, jestem jak „wieża Dawidowa” — potężną
Orędowniczką Króla! Gdy członkowie mistycznego Ciała
Mojego Syna, jak również członkowie ziemskich społeczeństw,
złożą całą nadzieję w Bogu — wtedy będą mogli narodzić się
na nowo i znów Chrystus stanie pośrodku między nimi.
Rozważcie moje słowa i czyńcie wszystko, aby wypełnić
życzenie Ojca Przedwiecznego. Uznajcie mnie za waszą Królową!
Przyjmijcie moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. †

[*] 20 listopada 2013 r. Kościół ewangelicki w Niemczech obchodził Dzień
Pokuty i Modlitwy (niem. Buß- und Bettag), będący odpowiednikiem katolickiej
uroczystości Wszystkich Świętych. Jednak, pomimo kwiatów i zapalonych
lampek, cmentarze tego dnia są w Niemczech puste. Jest to święto ruchome,
przypadające na środę przed ostatnią sobotą miesiąca, w niektórych landach
(Saksonia) wciąż jeszcze związane z dniem wolnym od pracy [red.].

Inni czytali również