Logowanie

Rejestracja

Dodawanie zawartości

...

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Dodawanie zawartości

Autoryzyj się, aby móc skorzystać.

Akty poświęcenia rodziny Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi

 Akty poświęcenia rodziny Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi

Dodał:

Gall Anonim

370 wyświetleń

0 0
Opis

Akty poświęcenia rodziny Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi - http://nspj.jezuici.pl/ceremonial-int... 1. „Pan nasz odsłonił przede mną – pisze św. Małgorzata – skarby miłości i łask dla tych osób, które Jemu się poświęcą i ofiarują [...], a skarby te są tak olbrzymie, iż nie potrafię tego wyrazić”. 2. „Boskie Serce [...] jest pewnym schronieniem dla wszystkich, którzy zechcą się w Nim ukryć dla uniknięcia sprawiedliwości Boga [...], umieszcza ich na szczególnej liście Swojego Serca Boskiego. Jezus zapewnia im zbawienie, niszcząc panowanie szatana w ich duszach [...], nie pozwoli zginąć żadnej z tych wszystkich, które Jemu się poświęcą” 3. „Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego u tych wszystkich, którzy się Jemu poświęcą i ofiarują z zapałem, przynosi obfity owoc i dokonuje wielkiej przemiany wewnętrznej”. 4. W Sercu Jezusa „znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich s t a n i e…”. 5. W Sercu Jezusa otrzymają „błogosławieństwo niebios we wszystkich swych przedsięwzięciach”. 6. Serce Jezusa będzie dla nich „ulgą w pracy, mocą w słabości i najlepszym lekarstwem na wszelkie zło”. 7. Serce Jezusa będzie dla nich „pociechą w troskach, utrapieniach i smutkach”. 8. „Jako źródło wszelkich dóbr […] zaradzi wszystkim ich potrzebom”, zwłaszcza duchowym. 9. „W tym Sercu Najświętszym znajdą miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia”. 10. „Boskie Me Serce szczególnie w godzinę ich śmierci stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem. Jakże słodko będzie umierać po życiu, w ciągu którego żywiło się czułe i ustawiczne nabożeństwo do Serca Jezusowego”. 11. „Pan nasz ukazał mi – mówi św. Małgorzata– wiele imion w Swym Sercu zapisanych za to pragnienie, z jakim pracują dla Jego chwały i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamtąd wymazać”. 12. Wreszcie i w pierwszym rzędzie, dusze poświęcone Sercu Jezusowemu – przed innymi – przystępując w pierwsze piątki miesiąca do Komunii świętej zyskują tzw. „Wielką obietnicę” Serca Jezusa: „W nadmiarze miłosierdzia Mego Serca obiecuję Ci – mówił Pan Jezus do św. Małgorzaty – iż wszechmocna Ma miłość udzieli ostatecznej łaski pokuty wszystkim, którzy przystąpią przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii świętej, tak iż nie umrą w Mojej niełasce ani bez Sakramentów i że Boskie Me Serce będzie dla nich bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie ich życia”. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków. Amen.

Słowa kluczowe:
 

Dodaj swój komentarz

Podobne filmy

AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 439

Spotkanie Młodych 11.08.2018 Adoracja

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 405

Pokaż więcej
7. Pustelnia 12.08.2018 - Adoracja

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 400

Spotkanie Młodych 10.06.2017 cz.2

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 403

Brat Marian '' Modlitwa Jezusa i nasza ''

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 475

Spotkanie otwarte 19.05.2018 - Świadectwa

Dodał: Gall Anonim

Wyświetleń: 434